Skip navigatie

Concerten Vocaal Ensemble Ten Toon!

 • Datum :

  26 november 2023

 • Locatie :

  Doezum

 • Prijs :

  € 15,00 zie info

 • Openingstijden :

  16:30 uur

Concerten Vocaal Ensemble Ten Toon!
Totentanz” van Hugo Distler

Entree Kaartjes aan de zaal: €15,-. Pin aanwezig. Reservering via info.tentoon@gmail.com of door overmaking van €15,- p.p. op bankrekening NL25 INGB 0009 3485 27 t.n.v. Vocaal Ensemble Ten Toon!, o.v.v. kaartjes Ten Toon! 25 of 26 november, naam + aantal te reserveren kaartjes

Op 25 en 26 november 2023 voert Vocaal Ensemble Ten Toon! de indrukwekkende Totentanz uit van Hugo Distler. De componist wordt beschouwd als de belangrijkste vernieuwer van Lutherse kerkmuziek na 1930. Distler schreef het werk in 1934 voor “Totensonntag”, de laatste zondag van het kerkelijk jaar voor de eerste Adventszondag. De Evangelische kerk in Duitsland gedenkt dan de gestorvenen. In deze jaren was Distler kerkmusicus te Lübeck, daarnaast was hij organist en dirigent. Lübeck was een toonaangevend centrum voor kerkmuziek in Duitsland.

De Totentanz bestaat uit 14 motetten voor vierstemmig a-capellakoor die alle een geheel eigen sfeer oproepen en zijn geïnspireerd op de Lübecker Totentanz, een schilderijencyclus uit de 15e eeuw op de muren van de Katarinakerk in Lübeck, waarop de dood en haar slachtoffers worden afgebeeld. Helaas is deze kerk in 1942 vernietigd door Britse brandbommen en zijn de schilderingen verloren gegaan.

Distler heeft de teksten van de 14 motetten ontleend aan het gedicht de Cherubinische Pelgrim van de mystieke Duitse dichter Angelus Silesius uit het jaar 1675. De motetten worden afgewisseld met twaalf gesproken gedichten in de vorm van dialogen die de Dood voert met verschillende mensen zoals een bisschop, een handelsman, een knecht en een kind. De gedichten zijn van de hand van de Lübecker Johannes Klöcking (1934). De gedichten worden gesproken door stemacteurs en omlijst met fluitsolo’s. Bij de gedichten projecteren we lichtbeelden die in een eerder stadium zijn gemaakt door oud koorlid Erwin Poppen. De Totentanz wordt daarbij in een verduisterde kerk uitgevoerd.

Voorafgaand aan de Totentanz zingen we enkele andere liederen die aansluiten op het thema van de Totentanz. We openen met Schnitter Tod van Johannes Brahms, het lied waarop Distler de 12 fluitvariaties schreef. We zingen de coupletten 1 en 4 in de versie van Brahms en de tussenliggende coupletten in een modern idioom van Wilfred Reneman. Daarna volgen Funeral Ikos van John Tavener en Taedet Animam Meam van Tomas Luis da Victoria.

Vituskerk Doezum
Vituskerk Doezum
Zondag 26 november 2023
Aanvang 16:30 uur
Toegang € 15,00 zie info

Soortgelijke activiteiten

Alle activiteiten