Navigatie overslaan
https://www.groningerkerken.nl/beeldbank/hero/Overzicht kerkjes Nieuws
Terug naar overzicht

Stefanuskerk Finsterwolde

Finsterwolde

De “Werkgroep Culturele Activiteiten in en om de Kerk van Finsterwolde” is mede-organisator in deze kerk. Deze werkgroep neemt ook de organisatie van evenementen voor haar rekening zoals (mini)concerten, exposities, kerstsamenzang, Lichtjesfeest bij kerk, toren en kerkhof. Zo blijft de kerk ook toegankelijk en beschikbaar voor dorp en omgeving.

De kerk, die op het kerkhof staat, was ooit een indrukwekkende romanogotische kruiskerk, uitwendig kenbaar aan de nissen-arkaden langs de noord- en zuidgevel, en inwendig aan een galerij/triforium hoog in de kerk: een in de muurdikte uitgespaarde gang die voor de vensters langs liep. Naast de kerk staat een losse toren uit 1820/1822, gebouwd naar een voorbeeld van Sant Georgio in Venetië.

Expositie Johannieters aan de Noordzeekust

Expositie Johannieters aan de Noordzeekust

Deze reizende expositie vertelt het verhaal van het middeleeuwse klooster Goldhoorn en 13 andere kloosters van de Johannieterorde in de kuststreek van Nederland en Duitsland. De tentoonstelling (in het Nederlands en Duits) startte in september 2020 in het Duitse Jemgum en blijft steeds een maand op een van de 14 plaatsen in Oost-Friesland en Groningen waar ooit een Johannieter ‘commanderij’ gestaan heeft.

Bodemvondsten
De expositie geeft een mooi overzicht van de vele middeleeuwse kloosters van de Jo-hannieterorde in Groningen en Oost-Friesland, met per klooster specifieke informatie. Zo komt deze verdwenen geschiedenis weer tot leven. De Johannieterkloosters langs de Noordzeekust hadden een belangrijke rol in onder meer landbouw en waterbeheer. Opmerkelijk is dat veel kloosters in dit gebied waar-schijnlijk zowel mannelijke als vrouwelijke kloosterlingen telden. Zij stamden meestal uit gegoede kringen. Daarnaast trokken de kloosters ook 'leken' aan die op zoek waren naar bestaanszekerheid en werk op het land verrichten. Het klooster Goldhoorn bestond tussen ca. 1300 en 1550 na Christus en lag net ten zuiden van de weg Goldhoorn. Tijdens de expositie maakt een Johannietervlag het kloosterperceel zichtbaar vanaf de weg. Met de op de tentoonstelling beschikbare rou-tebeschrijving is het perceel ook te bezoeken.

Op de expositie zijn bodemvondsten te zien zijn van het perceel waar het klooster ge-staan heeft. Daarnaast zijn archeologische vondsten van het Archeologisch Depot in Nuis te zien die in het gebied gevonden zijn.

Hospitaalorde
De Johannieterorde ontstond rond 1050 in Jeruzalem uit een pelgrimshospitaal dat aan Johannes de Doper was gewijd. Het was de periode van de kruistochten. Europese christelijke riddermilities reisden naar Palestina om de heilige stad Jeruzalem op de Arabische moslims te veroveren. De Johannieters ontleenden de ziekenzorg deels aan de Arabische cultuur, waarin de medische zorg destijds op een hoger plan stond. Vanuit Jeruzalem groeide een wijd-vertakte organisatie door geheel Europa die zich met name in de steden richtte op de verzorging van pelgrims en zieken. Ook ontstond er een militaire tak van ridderordes.
In het gebied langs de Noordzeekust ontstonden echter nauwelijks ridderordes, maar vooral kloosterordes. Dit wordt vooral verklaard uit het moerassige karakter van deze streek. In Nederland bestaan nog steeds aan de Johannieters verbonden zorginstellin-gen; deze zijn inmiddels protestants-christelijk georiënteerd.

  • 27 jun - 24 jul 2022
  • Finsterwolde

Voorzieningen

  • 170 personen
  • Vaste banken
  • Geluidsinstallatie
  • Keuken
  • Toilet
  • Podium
  • Parkeerplekken
  • Wifi
  • Verwarming
  • Garderobe
  • Kleedruimte
  • Ophangsysteem
  • Piano/vleugel
  • Orgel

Ervaringen van bezoekers

En wat vinden onze bezoekers ervan?

Wat een bijzondere plekje in de Graanrepubliek.
Een 'zomaar' bezoeker.

Locatie

Routebeschrijving

Filter

    Capaciteit
    Meubilair
    Voorzieningen
    66
    65
    71
    6
    68
    3
    75
    31
    50
    36
    14
    72