Skip navigatie

Kerk Sappemeer

Contactgegevens

E-mail

Adres
Noorderstraat 169
Sappemeer

Neem contact op

In de Koepelkerk ontmoeten sociale, maatschappelijke en culturele initiatieven elkaar. De Koepelkerk was een plek waar men samenkwam om het geloof te verspreiden, en nu zetten we datzelfde gedachtegoed voort in een hedendaagse vorm.

'Besteck ende conditien waer naer de Edel mogende Heeren Borgemesteren ende Raedt der Stadt Groeningen dencken te laeten besteden door haer Edele gecommitteerden Een Kercke komende in Sapmeer te staen Ende in achtkant te perfecteren gelijck het model daervan is aenwijsende in t diameter 60 voeten binnenwarx uijt de zijd-muiren niet uijt de hoecken te meten.' Hiermee is in 1653 het "fundament” gelegd voor de bouw van de Koepelkerk.

Voorzieningen

 • Capaciteit: 0 personen
 • Niet aanwezig : Geluidsinstallatie
 • Niet aanwezig : Keuken
 • Niet aanwezig : Toilet
 • Niet aanwezig : Podium
 • Niet aanwezig : Parkeerplekken
 • Niet aanwezig : Wifi
 • Niet aanwezig : Verwarming
 • Niet aanwezig : Garderobe
 • Niet aanwezig : Kleedruimte
 • Niet aanwezig : Ophangsysteem
 • Niet aanwezig : Piano/vleugel
 • Orgel