Skip navigatie

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website kerkalspodium.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Stichting Oude Groninger Kerken kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Eigendoms- en gebruikersrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Stichting Oude Groninger Kerken.