Skip navigatie

Disclaimer

De informatie op de website groningerkerken.nl is samengesteld met de grootste hoeveelheid van zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie en/of onjuist vermelde prijzen, aanwezig zijn. Stichting Oude Groninger Kerken is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door groningerkerken.nl of anderszins langs elektronische weg. Stichting Oude Groninger Kerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Groningen, maart 2018